Historitë e 6 njerëzve që ndikuan në jetën tonë, më shumë se sa ne mendojmë

Philo Farnsworth është përgjegjës për lindjen e televizionit.

Figura si Thomas Edison dhe Dr. Martin Luther King mbahen mend në të gjithë globin për arritjet e tyre të mrekullueshme. Veprimet e tyre kanë ndryshuar mënyrën se si ne mendojmë për botën tonë dhe mënyrën se si jetojmë jetën tonë.

Sidoqoftë, ka njerëz veprimet dhe jeta e të cilëve nuk përmendet sa duhet edhe pse ishin jashtëzakonisht të duhura dhe të nevojshme.

Një shembull është shpikësi i vërtetë i televizionit, emri i të cilit nuk është aq i njohur sa duhet.