Kush fiton më shumë lekë, ata që jetojnë vetëm apo ata që martohen?


Të shumtë janë njerëzit që mendojnë se kur janë në një lidhje humbasin më shumë para, por a është vërtetë kështu?

Një studim i fundit I kryer nga Qëndra Kërkikmore Peë ka zbuluar se beqarët në tërësi janë në një pozitë më të keqe financiare sesa njerëzit e martuar, duke shkatërruar kështu mitin se mbatja e një marrëdhënie është një sport i shtrenjtë.

Hulumtimi tregoi po ashtu një lidhje të qartë midis të ardhurave dhe marrëdhënies.

Gjetjet e këtij hulumtimi zbuluan se për vitin 2019, burrat beqarë fituan 35.600 dollarë, ndërsa burrat e martuar 57.000 dollarë.

Një prirje e ngjashme shihet po ashtu dhe tek gratë por nuk ka një ndryshim kaq të madh sa tek burrat.

Për shembull një grua beqare fiton një mesatare prej 32.000 dollarë teksa gratë e martuara  kanë një mesatare prej 40.000 dollarë. I njëjti hulumtin tregon se përpos të ardhurave ndikon dhe arsimimi.

Arsimi universitar duket se e bën shumë më të lehtë për një burrë të krijojë familje.

Pyetja që lind natyrshëm është nëse të ardhurat ndikojnë në marrëdhënie apo anasjelltas. Gjetjet e studimit kanë dalë në përfundimin se të dyja ndodhin.

Dikush me arsim më të mirë dhe të ardhura më të mira është shumë herë më i predispozuar për të krijuar familje.

Nga ana tjetër, detyrimet dhe përgjegjësitë e një marrëdhënieje, aq më tepër të një martese, i japin një burri më shumë motivim për të punuar gjithnjë e më me efektivitet.

Trendi mund të mos jetë i qartë në qoftë se marrëdhënia juaj sjell të ardhura më të mira apo anasjelltas, por një përfundim është tepër i sigurt se një marrëdhënie nuk do të sjellë ndonjë fatkeqësi financiare në jetën tuaj.